Bredband


Äspnäs Bygdegård

Här lägger vi ut information så fort det kommer något nytt.


" länk till Bredbandsinformation på Strömsunds kommuns hemsida" 


"Länk till ServaNets sida, Anslut Äspnäs"


2017-11-30

     Enligt ServaNets hemsida


Nu är vi på god väg att nå Äspnäs med Strömsunds lokala fibernät. Strömsunds kommun har fått finansiellt stöd beviljat från EUs Regionalfond, och därmed gett oss uppdraget att fortsätta bygga ut fibernätet i kommunen. Vi har fastställt en planerad byggnationsstart för Äspnäs år 2019.


2017-02-04

Så verkar då slutet för ADSL och de kopparbaserade teletjänsterna vara nära.

Telia skriver,” Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-05-31. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.” Vår uppkoppling med bredband via ADSL försvinner och vi får använda de 4G tjänster som finns. Kommer att för vår del innebära att den telefon som vi nu har försvinner, internet kommer få begränsningar med hur mycket data vi kan använda till film, musik, andra datatjänster m.m. då de flesta operatörerna har ”tak” på dataanvändning per månad. Hoppas nu att många anmäler sitt intresse för fiber. Det innebär bland annat:


•Obegränsad kapacitet i kabeln. Signalen färdas med ljusets hastighet, varför närmast begränsningen enbart ligger i sändare/mottagare.


•Hastigheten är oberoende av avstånd, antalet användare och andra faktorer.


•Åsksäkert, eftersom fiberoptiken inte är strömledande. Även driftsäkert på andra sätt, då kabeln läggs i marken.


•Lägre kostnader för telefoni, Internet och TV.


•Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD.


•Tillgång till flera olika TV-tjänster, såsom videobutik över nätet, SVT Play direkt i TV’n och liknande.


•Stöd för tjänster, såsom distansutbildning, trygghetslarm, hemlarm och mycket annat viktigt som tillhandahålls över Internet.


•Hjälper de företag som finns på landsbygden att kunna fortsätta verka och hålla igång.


Googla på fiber och läs på vilka fördelar och möjligheter som finns med fiber , 4G är nog mer ett komplement än ersättning för bofasta men även de som har fritidshus.


Sammanfattningsvis så kan man rent krasst säga att landsbygdens överlevnad och framtid hänger på att vi får fiber.       "Länk till Telias beslut"


2015-05-18.

           Ställde en fråga till kommunens bredbandssamordnare Ann-Louise Hansson på Strömsund Anslagstavlans facebook sida och fick till svar,   


"Hej. Jag vet om att ni lämnat listor till Mattias Strömqvist som jobbade som bredbandssamordnare före mig. Jag har bett Servanet lägga upp ett område för byarna längs väg 342 och alla intresselistor som är inlämnade ska läggas in där. Servanet ligger efter med att lägga in de listor som har lämnats in, men jag bevakar att det blir gjort. Jag har också löpande kontakt med Göran Espmark.


Så vi är i alla fall inte bortglömda.


2014-11-21. Vart finns vi ?

           Eftersom vi inte hittar någon information om bredbandsutbyggnaden och den tidigare inlämnade


           intresseanmälan från Äspnäs, utan i den information som nu finns på ServaNets hemsida saknas vår


           anmälan så bestämde vi att skicka en skrivelse till kommunen.  "Länk till skrivelsen"


 


 


  2014-05-14.  Hur påverkas vi?

Vi är många idag som använder internet och har svårt att vara utan riktig uppkoppling. Vi betalar våra räkningar, håller kontakt med nära och kära, tittar på tv, läser tidningen osv.och det kommer att öka. Så vad händer då när vårt ADSL nät läggs ner, när byarna efter E45.an i första hand prioriteras av kommunen när det ska börja grävas för fiber? Klarar sig våra byar utan bredband?                                                     För oss i glesbygden är detta en viktig fråga! Lösningar finns, det gäller bara att hitta dem! Vi vill kunna vara byar som lockar till inflyttning, är en plats för oss att fortsätta bo på och som tillåter våra företag att kunna verka och utvecklas! En levande landsbygd helt enkelt. Tyvärr går det inte i dagens samhälle ha en levande landsbygd utan ett väl fungerande internet anser vi! Därför vill vi i Äspnäs bjuda in Alavattnet, Klövsand, Strand, Bonäset och Vedjeön till ett informationsmöte där vi alla får möjlighet att ta del av vad som kommer hända, ställa frågor och få reda på hur vi kan påverka och eventuellt samordna en lösning!                                                                                                                                                                Välkoma till Äspnäs bygdegård

den 11/6  2014 kl 18.00

Mattias Strömqvist från ServaNet kommer finnas på plats för att ge information

och svara på våra frågor.

Vi bjuder på fika.                                                                         Äspnäs bygdegårdsförening

 


1 april 2014. Lite info om bredband från förra veckans kommunstyrelsemöte där ServaNet informerade: ServaNet har kört igång utbyggnad av fiber i Strömsunds kommun. Just nu prioriteras fiberutbyggnad i byarna längs väg E45. I dessa byar och samhällen finns c:a 60% av kommunens befolkning. Planering pågår även för de övriga byarna, speciellt då de byar som idag har ADSL som delvis numera bekostas av kommunen (exv. Äspnäs).Vad som händer med bredband till Äspnäs är inte ännu beslutat.En satsning på mobilt 4G pågår för fullt till ett antal master inom kommunen bl.a. masten på Buskryggen. Om 4G kommer att fungera bra i Äspnäs så finns risk för att mobilt bredband då får ersätta befintligt ADSL (som släcks) innan bredband via fiber byggs ut i byn.Att dra fiber till Äspnäs är kostsamt. Ett alternativ som utreds är att bygga ett fibernät inom byn och att via befintlig radiolänk överföra internet till byn. Alternativet är för närvarande inte högt prioriterat.   Vi i byn söket ständigt ny information och är aktiva att påverka pågående utveckling.

 


20 feb 2014. Status för bredband via fiber till byn: Resultatet av intresseanmälan för bredband blev 33 stycken varav 7 fritidsboende.Inventeringen har inlämnats till kommunen för vidare planering från kommunens bredbandsbolag ServaNet. Anslutning till befintlig fiberkabel längs Gäddedevägen kan bli

besvärligt, bl.a. beroende av för få lediga fiber. Alternativa anslutningspunkter kollas upp.

En annan lösning kan vara att vi gräver ett eget fiberbynät och kommunicerar med internet

med hög hastighet via befintlig radiolänk i byn. Mera information ges under våren.

 


11 dec 2013. Intresseanmälan är nu inlämnad till kommunen, över 30 fastigheter intresserad.11 Juni 2013. hade vi ett möte inför att kommunen skulle börja med sin bredbandsutbyggnad där kommunens bredbandssamordnare kommer till Äspnäs bygdegård for att informera om kommunens bredbandsstrategi. Den informationen vi då fick var att de byar som håller sig framme och aktivt visar sitt intresse kommer att prioriteras när fiberutbyggnaden sen skall börja byggas ut.                        Detta är något vi snabbt hakar på.